Till startsidan

Jansenhane
Ringnummer Belg-00-6554823.
En Jansenhane som ligger bakom många
duktiga flygduvor.
Essduva hanar zon 3 2007
Ringnummer S89-02-082.
Essduva hanar zon 3 2007.

2:a pris honor över 500 km förbundsutställningen 2008
Ringnummer S89-03-135.
Essduva honor Zon 3 2007.

2:a pris honor förbundsutställningen 2008
Ringnummer S89-05-279.
2:a pris segrarklass honor
förbundsutställningen 2008.

3:e pris ungar honor förbundsutställningen 2008
Ringnummer S86-07-449.
3:e pris ungar honor förbundsutställningen 2008.

Segrare hanar förbundsutställningen 2005
Ringnummer 89-01-35.
2:a pris segrarklass hanar förbundsutställningen 2005 samt Distr 1:a Arboga 2005.

Mina duvor

Grunden i mina duvor är sk Kjellbergduvor, från mina år i Lidköpings BF samt duvor från mina klubbkamrater och vänner (huvudsakligen Delbar). En duva som satt sina spår i slaget är en Jansen-hane född 2000 från André Roodhooft vilkens föräldrar hämtats direkt från Arendonk.


Essduva hanar zon 3 2007
Ringnummer 89-04-009.
Essduva hanar zon 3 2007.

Essduvor hanar zon 3 2004
Ringnummer S86-00-063.
Essduva hanar zon 3 2004.

Bästa unge klubb 86 och 89
Ringnummer 89-07-218.
Bästa unge i klubb 86 och 89,
3:e pris ungar honor.

Bästa hona förbundsutställningen 2008
Ringnummer S86-06-315.
1:a pris segrarklass honor förbundsutställningen 2008.

Essduva zon 3 2005
Ringnummer 89 04 214.
Bästa ungduva förbundsutställningen 2005.